Tijdens de acht jaar dat een leerling op de basisschool zit, leert hij of zij ontzettend veel op gebied van "hart, hoofd en handen". Maar gedurende de vervolgopleiding(en), tijdens het werkzame leven en tijdens de pensioengerechtigde leeftijd blijft een mens leren. Zo heeft menig opa en oma heeft leren internetten. In feite leer je heel je leven lang.

Je leert in feite heel je leven.