ICT-visie van de Rehobothschool

ICT-visie HSK

In schooljaar 2015-2016 hebben de HSK-directeuren eerst gezamenlijke uitgangspunten geformuleerd als ICT-visie voor de Stichting Hervormde Scholen Katwijk. Deze uitgangspunten vormen de basis van de ICT-visie van de Rehobothschool.

ICT-visie kaders

De uitgangspunten / kaders zijn samengevat:

  • We gaan ook de komende jaren uit van een flexibel leerstofjaarklassensysteem.
  • In 2017-2018 gaan we over van desktops naar mobiel materiaal.
  • Binnen vier jaar is de hardware grotendeels draadloos en de software volledig in de cloud.

Visie Rehoboth

Vanuit de visie en de kaders van de HSK, hebben we een ICT-visie voor de Rehobothschool opgesteld. Het visiestuk heet "Explore all things and keep what is good", naar I Thessa-lonicenzen 5:21.  Deze website vormt daar een weergave en samenvatting van.