Informatieverwerking

Begrijpend Lezen

Om begrijpend lezen te trainen gebruiken we Nieuwsbegrip XL.

Kijk voor meer info op de website van Nieuwsbegrip.

Blits

Van groep 5 t/m 8 gebruiken we de methode Blits Studievaardigheden. Meer info op de website van Delubas.

Infoverwerking

Naast Blits leren de leerlingen ook via de taal- en rekenmethode onderdelen van informatieverwerking / studie-vaardigheden.