Vaardigheden voor de 21e eeuw

Steeds vaker horen we en lezen we dat het belangrijk is dat we kinderen "de vaardigheden voor de 21e eeuw" leren. Met name ontwikkelingen op het gebied van het krijgen en geven van informatie, communicatie en het gebruik van digitale middelen is van grote invloed op deze eeuw, waarbij allerlei grenzen steeds meer (ten goede, maar helaas ook ten kwade) vervagen. Deze eeuw vraagt om mensen die hier goed mee om kunnen gaan. Wij vatten de "21th-century skills" samen zoals in het bijgaande schema. Goed beschouwd zijn deze vaardigheden helemaal niet zo nieuw, behalve dan de vaardigheid "digitaal vaardig". Deze vaardigheden lijken wel een steeds belangrijker plaats in te nemen om volwassen te worden in deze wereld. Naast de basiskennis die we kinderen graag meegeven, werken we aan de volgende vijf vaardigheden:

Communicatie

Onder communicatie laten wij vallen:

 • Beheersing van de Nederlandse taal, lezen en spelling.
 • Enige kennis en enigszins spreken van de Engelse taal.
 • Digitaal kunnen communiceren.

Samenwerken

Leren samenwerken is een kunst op zich. Grote en kleine mensen werken samen, zodra zij er van overtuigd zijn en merken dat door samenwerking meer wordt bereikt dan allemaal apart werken. Samenwerken moet je leren. Hoe werk je samen in een groepje met verschillende denkniveaus? En met dezelfde denkniveaus? Hoe haal je samen zo veel mogelijk gezamenlijk voordeel uit het samenwerken met anderen die weer heel anders zijn dan jij?

Gedurende vele lessen op de Rehobothschool, is er gelegenheid om samen te leren werken.


Samenleven

Ook samen leven komt je niet aanwaaien. We verstaan hieronder:

 • het leren van sociale vaardigheden (middels de Kanjertraining)
 • leren hoe je samen kunt zoeken naar oplossingen voor problemen
 • leren hoe andere culturen in elkaar steken, zodat je hier rekening mee kunt houden als je er direct mee te maken krijgt
 • leren hoe de Nederlandse democratie werkt

Digitaal vaardig

Misschien is dit wel de vaardigheid die het meest bijzonder is voor de 21e eeuw in vergelijking met de vorige eeuw(en). De digitalisering van onze samenleving vraagt in vele beroepen, maar ook in het dagelijkse leven buiten het werk om, andere vaardigheden dan dertig jaar geleden. Daar komt bij dat de ontwikkelingen op dit gebied razendsnel gaan.

Kinderen digitaal vaardig maken, betekent dat we ons richten op:

 • vaardigheden mbt en enige kennis van hardware en software
 • informatieverwerking (zoals begrijpend lezen, alfabetiseren, interpreteren en gebruiken van kaarten, grafieken, en tabellen, etc.)
 • mediawijsheid (met wijsheid en effectief omgaan met beschikbare media, zonder dat het jezelf of anderen schaadt)

 


Creatief denken

Een mens is een creatief wezen en daarin onderscheiden we ons onder andere van de dieren. Alles wat we maken, wordt eerst uitgedacht. We denken dan aan:

 • de creatieve vakken (handvaardigheid, tekenen, muziek, drama)
 • leren leren (Hoe leer je om goed te onthouden, te plannen, te begrijpen?), mindmappen, presenteren en brainstormen.
 • kritisch leren denken (niet alles zo maar aannemen), keuzes maken, oplossen, aanpassen, onderzoeken, vernieuwen, reflecteren (Wat ging goed? Wat niet? Wat kan beter? Hoe?) Al deze manieren van denken worden veelal niet apart geoefend, maar gedurende de diverse lessen op school, die toch al gegeven worden.